Oct 11, 2007

နက္ကတိုင္ စည္းနည္းမ်ား

နက္ကတိုင္တစ္ခါတစ္ခါစည္းဖို႕အေရး တိုင္ပတ္လြန္းတဲ႕ ကြၽန္ေတာ္႕အတြက္ အီးေမးလ္နဲ႕ ေရာက္လာတဲ႕ နက္ကတိုင္ စည္းနည္းေတြပါ။ လိုခ်င္ရင္ျပန္ၾကည္႕လို႕ ရေအာင္လို႕ ဘေလာ႕ေလးေပၚ တင္ထားျဖစ္ပါတယ္။


BAY OF HUNTERS