Nov 13, 2008

Essential Documents to Manage Your Projects

အေတြ႔အႀကံဳရင္႕က်က္တဲ႕ Project Manager တစ္ေယာက္နဲ႕ စကားစျမည္ ေျပာဆို ၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ Project တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကိုင္တြယ္ ႏိုင္ေစဖို႕ရာ ေဆာင္ရန္၊ ေ႐ွာင္ရန္ အခ်က္ေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ေတြ အေျမာက္အျမား ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ေပးတဲ႕ အႀကံဥာဏ္ အားလံုးရဲ႕ အႏွစ္သာရကေတာ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈ အနည္းဆံုးနဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအတြင္းမွာ Project ပိုင္႐ွင္ လိုခ်င္တဲ႕ ရလဒ္ေတြ ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အပါအ၀င္ Project မွာ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ၾကသူမ်ားကို ဘယ္လို စီမံ ခန္႕ခြဲမယ္ ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။

အမွတ္တမဲ႕ ၾကည္႕ရင္ ခက္တယ္လို႕ ထင္စရာ မ႐ွိပါဘူး။ သို႕ေပမဲ႕ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားေၾကာင္႕ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ Project Management ဟာ အလြန္တရာမွ ေခါင္းစားတဲ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး တစ္ခုလို႔ ထင္မွတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ "အစီအစဥ္ေတြ၊ စာရင္းဇယားေတြ ဆြဲၿပီး အခ်ိန္ ျဖဳန္းမေနပါနဲ႕ဗ်ာ" ဆိုတာက တမ်ိဳး၊ "Project ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ေလွ်ာက္ေရးၿပီး အခ်ိန္ကုန္ ခံမေနပါနဲ႕ အဲဒါေတြ ၿပီးေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႕ အားလံုး သိထားၿပီးသားပါ" ဆိုတာက တဖံု အခါမ်ားစြာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေျပာသံ ၾကားရတတ္ပါတယ္။

ဒါ႕ေၾကာင္႕ ဘယ္လိုမ်ိဳး Project ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ေစဖို႕ နံပတ္ ၁ ျဖတ္လမ္းနည္းကေတာ႕ "မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ျပဳစုရမဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ စာ႐ြက္စာတမ္း အခ်ိဳ႕ကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕နဲ႕ Project သက္တမ္း ကာလတေလွ်ာက္ မွန္မွန္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားဖို႕ပဲ" လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။


စာတမ္း ၁ - Project ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (Project Charter)

သာဓကအားျဖင္႕ Project တစ္ခု စစခ်င္းမွာ စာတစ္မ်က္ႏွာစာ ႐ွိတဲ႕ Project လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လို႕ ေခၚတဲ႕ စာတမ္းကို စတင္ျပဳစုဖို႕ လိုပါတယ္။ သင္နဲ႕ သင္႕ Project ပိုင္႐ွင္ တို႕ရဲ႕ အေျခခံ Project ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစဖို႕ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ သင္ ဘယ္ကို သြားေနတယ္ ဆိုတာ မသိဘဲ သင္ အဲဒီ ပန္းတိုင္ကို ဘယ္လို ေရာက္ေအာင္ သြားမလဲ။ သင္ကိုယ္တိုင္ပဲ သင္႕ အလုပ္႐ွင္ျဖစ္တယ္လို႕ မွတ္ယူထားဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ကို ရႏိုင္ဖို႕ သင္႕အလုပ္႐ွင္နဲ႕ ေတြ႕တဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ဒီ မေမးမျဖစ္ ေမးခြန္းသံုးခု ေမးရပါလိမ္႕မယ္။
 • Project ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ
 • Project ရဲ႕ ရလဒ္ေတြ၊ လႊဲအပ္ေပးရမွာေတြက ဘာေတြလဲ
 • ဒီ Project ကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရး အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ
အစည္းအေ၀းၿပီးတာနဲ႕ Project နဲ႕ဆိုင္တဲ႕ အဲဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို ပေရာဂ်က္ရဲ႕ လုပ္္ငန္းေဆာင္တာမ်ား စာတမ္းထဲမွာ ထည္႕သြင္း ေရးသားၿပီးေတာ႕ သင္႕အလုပ္႐ွင္ဆီကို Email နဲ႕ ပို႕ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူပါ။
ဒါဆို Project တစ္ခုရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး ကိစၥရပ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သင္နဲ႕ သင္႕အလုပ္႐ွင္တို႕ ဘယ္ပန္းတိုင္ကို သြားေနၾကတယ္ဆိုတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ နားလည္ သေဘာ ေပါက္သြား ၾကပါၿပီ။

ဒီအဆင္႕ေအာင္ျမင္ဖို႕ သင္သံုးလိုက္ရတဲ႕ အခ်ိန္ပမာဏကို ၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ အစည္းအေ၀း တစ္ႀကိမ္ (ဒါမွမဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ ေလာက္ တက္ရမယ္၊ စာတမ္း ခ်ေရးဖို႕ အခ်ိန္ မိနစ္ သံုးဆယ္ေလာက္ သံုးရမယ္။ ခပ္ေသးေသး Project အတြက္ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ ႏွစ္နာရီပဲ ထားပါေတာ႕။ ဘယ္ေလာက္မွ ႀကီးေလးတဲ႕ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

စာတမ္း ၂ - Project အစီအစဥ္ (Project Plan)

ဒီကေန စၿပီး Project အစီအစဥ္ေခၚတဲ႕ ဒုတိယ စာတမ္းကို တည္ေဆာက္ရပါေတာ႕မယ္။ ဒီစာတမ္းထဲမွာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမဲ႕ ကိစၥေတြရယ္ (လုပ္ကြက္လို႕လည္း ေခၚတတ္ၾကတယ္)၊ ဘယ္သူက တာ၀န္ယူရမယ္ ဆိုတာရယ္၊ ဒီလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ကုန္က်မႈနဲ႕ ၾကာျမင္႕ခ်ိန္ရယ္ ပါ၀င္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေတြ လြဲမွား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သံုးသပ္တဲ႕ အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈ သံုးသပ္ခ်က္ တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

စာတမ္း ၃ - ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ (Progress Report)

အပတ္စဥ္ (ဒါမွမဟုတ္) လစဥ္ ပံုမွန္အားျဖင္႕ လုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္မႈ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုၿပီး အလုပ္႐ွင္ထံကို ေပးပို႕ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဘယ္လုပ္ကြက္၊ ဘယ္လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးစီးတယ္၊ (ရင္းျမစ္) ဘယ္ေလာက္ သံုးစြဲထားတယ္ ဆိုတာကို အလုပ္႐ွင္ အေနနဲ႕လည္း သိခ်င္ၾကတယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ အခက္အခဲ တစံုတရာ ေတြ႕တိုင္းမွာ သူတို႕ ဘယ္ေနရာမွာ ၀င္ၿပီး ကူညီ ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မလဲ ဆိုတာလည္း သိလိုၾကတယ္။ အဓိက လုပ္ရမွာ ကေတာ႕ အခ်က္အလက္ကို အစဥ္သျဖင္႕ စုေဆာင္းထား႐ွိၿပီး ပံုမွန္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အစီရင္ ခံစာ ေပးပို႕ႏိုင္ေစဖို႕ပါပဲ။

အဆံုးသတ္ အေတြးေလး တစ္ခု

Project တစ္ခု စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ဖို႕ မ႐ွိမျဖစ္ စာတမ္းမ်ားေတာ႕ ေဖာ္ျပခဲ႕ၿပီးပါၿပီ။ လက္ေတြ႕ ေအာင္ျမင္ေစေရး ေသာ႕ခ်က္ကေတာ႕ Project လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ Project အစီအစဥ္နဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ စတဲ႕ စာတမ္းေတြ ျပဳစု ႏိုင္ေစဖို႕ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေနေစေရးပါပဲ။ ဒီအခ်က္ေတြက သင္႔ Project ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အေထာက္အကူ ျပဳလိမ္႕မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။


Original Version

Related Posts

6 comments:

 1. စာအုပ္ထုတ္ လို႕ရေနၿပီ။

  ReplyDelete
 2. ေမာင္လူေအးေရ၊ ကြ်န္ေတာ္ လညး္ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္တယ္။ ဘယ္လို Hosting ကိုသံုးလည္း သိခ်င္လုိ႕ဗ်ာ

  ReplyDelete
 3. ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႕ Googlepages ထဲကိုပဲ တင္လိုက္တယ္ဗ်... အျခား Free Hosting ေတြ ထဲလည္း တင္လို႕ရပါတယ္။ ဥပမာ Fileden တို႕၊ 4shared တို႕လိုမ်ိဳး Free Hosting ေတြထဲလည္း တင္လို႕ ရတယ္ဗ်။ အေရးႀကီးတာ URL ထုတ္လို႕ရဖို႕ပဲ။

  ReplyDelete
 4. ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား Blog ကုိ ကြ်န္ေတာ့္ Blog မွာ Link လုပ္ထားတယ္ဗ်ာ၊ အဆင္ေျပတယ္မို႕လား၊

  ReplyDelete
 5. အဆင္ေျပတာေပါ႕ဗ်... လင္႕ခ်ိတ္ေပးတဲ႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာင္ ေက်းဇူးတင္ရဦးမွာပါ...

  ReplyDelete
 6. ျမန္မာလိုျပန္ထားတာေတြကိုပါ pdf ေျပာင္းေပးထားလိုက္ပါလား
  ေအးေအးေဆးေဆးဖတ္ခ်င္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပတာေပါ့
  ေက်းဇူးပဲဗ်ာ

  ReplyDelete

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

BAY OF HUNTERS