Mar 29, 2009

ရခိုင္ဘာသာစကား လမ္းၫႊန္

ေမာင္လူေအး ကိုယ္တိုင္ စာစီစာ႐ိုက္ လုပ္တဲ႕ ပထမဆံုးေသာ Ebook ကေန႕ေတာ႕ျဖင္႕ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးသြားခဲ႕ပါၿပီ။ ျမန္မာစာကို လက္တစ္ေခ်ာင္းေထာက္ ႐ိုက္တဲ႕ လူတစ္ေယာက္ အတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၀ ကို စာ႐ိုက္တာ ေတာ္ေတာ္ စိတ္႐ွည္ရတဲ႕ ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ႕ ၿပီးေအာင္ ႐ိုက္မဟဲ႕ ဆိုတဲ႕ စိတ္နဲ႕ ႀကိဳးစားပန္းစား ႐ိုက္လိုက္တာ ခုေတာ႕ျဖင္႕ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီး သြားခဲ႕ပါၿပီ။ ေလ႕လာ ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား အတြက္ တစ္ေထာင္႕ တစ္ေနရာက အေထာက္အကူ ျပဳလိမ္႕မယ္လို႕ ယူဆပါေၾကာင္း။ :)
Download Here!

Mar 28, 2009

2009 February Currency Review

2009 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းမွာ စကၤာပူေဒၚလာနဲ႕ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္ႏံႈး တစ္လလံုး ပ်မ္းမွ် 678.0714 က်ပ္ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ 1 ရက္ေန႕မွာ အျမင္႕ဆံုး 723 က်ပ္ ထိ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 17 ရက္ေန႔မွာ အနိမ္႕ဆံုး 635 က်ပ္ ေပါက္ခဲ႕ပါတယ္။

2009 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႕ စကၤာပူေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈး တစ္လလံုး ပ်မ္းမွ် 1.517579 ေပါက္ခဲ႕ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ 27 ရက္ေန႕မွာ အျမင္႕ဆံုး 1.5468 ထိ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 9 ရက္ေန႕မွာ အနိမ္႕ဆံုး 1.49247 ေပါက္ခဲ႕ပါတယ္။

ျမန္မာေငြနဲ႕ စကၤာပူ ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈးကို ေမာင္လူေအး Sidebar ထဲက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ျပဳစုၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႕ စကၤာပူေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈးကိုေတာ႕ http://www.exchange-rates.org ကေန ရယူပါတယ္ဗ်ား။


09 Feb SGD-MMK

09 Feb SGD-USD

2009 January Currency Review

၂၀၀၉ ခု ဇႏၷ၀ါရီလအတြက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး သံုးသပ္ခ်က္ေလးပါ။ ဇႏၷ၀ါရီ လကုန္မွာ ရန္ကုန္ ကို ျပန္သြားျဖစ္တာရယ္၊ ျပန္ေရာက္ေတာ႕လည္း တိုင္ပတ္ေနတာရယ္နဲ႕ ခုမွ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လေတြ အခ်ိန္မီ တင္ေပးသြားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဦးမယ္။

:)

.............................................................................................................................................................

2009 ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္းမွာ စကၤာပူေဒၚလာနဲ႕ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္ႏံႈး တစ္လလံုး ပ်မ္းမွ် 729.58 က်ပ္ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး ဇႏၷ၀ါရီလ 1 ရက္မွာ အျမင္႕ဆံုး 802 က်ပ္ ထိ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး၊ ဇႏၷ၀ါရီလ 22 ရက္နဲ႕ 23 ရက္ေန႔ေတြမွာ အနိမ္႕ဆံုး 715 က်ပ္ ေပါက္ခဲ႕ပါတယ္။

2009 ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႕ စကၤာပူေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈး တစ္လလံုး ပ်မ္းမွ် 1.4411 ေပါက္ခဲ႕ၿပီး ဇႏၷ၀ါရီလ 30 ရက္ေန႕မွာ အျမင္႕ဆံုး 1.51075 ထိ ေပါက္ခဲ႕ၿပီး၊ ဇႏၷ၀ါရီလ 1 ရက္၊ 2 ရက္၊ 4 ရက္ေန႕ေတြမွာ အနိမ္႕ဆံုး 1.44315 ေပါက္ခဲ႕ပါတယ္။

ျမန္မာေငြနဲ႕ စကၤာပူ ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈးကို ေမာင္လူေအး Sidebar ထဲက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ျပဳစုၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႕ စကၤာပူေဒၚလာ လဲလွယ္ႏံႈးကိုေတာ႕ http://www.exchange-rates.org ကေန ရယူပါတယ္ဗ်ား။09 Jan SGD-MMK

09 Jan SGD-USD

Mar 25, 2009

လႈိင္းလံုးေခ်

ရခိုင္သီခ်င္း အေဟာင္းေလးေတြ စုစည္းထားတာပါ။ ေမာင္လူေအး စုစည္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ စာမ်က္ႏွာကေန Download လုပ္ခ်ထားတာပါ။ ရံဖန္ရံခါမွာ Download လုပ္ဖို႕ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေလ႕ ျဖစ္ထ႐ွိေလေတာ႕ Download လုပ္လိုသူမ်ား အတြက္လည္း အဆင္ေျပေအာင္ ျပန္တင္ ေပးလိုက္ျခင္းပါဗ်ာ။မဂၤလာဆုေတာင္း
ခ်စ္ပန္းလည္းခူး ဆူးလည္းစူး - သန္းေမာင္
လႈိင္းလံုးေခ် - မလတ္
အခ်စ္ပုစၦာ - ေစာထြန္းေအာင္
ပန္းသဇင္၏အယူခံ - သန္းေမာင္၊ မလတ္
တဖက္သတ္အခ်စ္
၀ီးလို႕က်န္လိုက္ၿမိဳ႕စစ္ေတြ - သန္းေမာင္
ႏႈတ္ဆက္ခေရ ကံ့ေကာ္ေျမ - ယုယုလွိဳင္
ဇီသွ်င္ခိုးေက ၀တ္ျပဳေရ
ခ်စ္ပန္းပြင္႕ေယာင္ မပြင္႕ေယာင္
ျမကြၽန္းညိဳ
ရိုးရာကမမ - သန္းေမာင္
ႏြီအလြမ္း - ယုယုလွိဳင္
ကုလေခ်တေယာက္
အႁကြင္းမဲ့ဘ၀ - သန္းေမာင္
တနဂၤႏြီရက္ေခ်

Mar 21, 2009

Electrical Installation Work, 6th Edition

Brian Scaddan, “Electrical Installation Work, Sixth Edition”
Publisher: Newnes; 6 edition | ISBN: 0750687339 | 2008 | PDF | 468 pages
* Fully up-to-date with the 17th Edition Wiring Regulations
* Tried and trusted content now with improved page design and in full colour
* Covers both Level 2 and 3 in one volume

This well-known textbook is written for all electrical trainees who want to understand not only how, but why electrical installations are designed, installed and tested in particular ways. Brian Scaddan’s approach encourages independent learning with end fo chapter self-assessment questions provided.

The material is arranged into logical topic sections rather than following a particular syllabus. This makes the book a handy reference even after the course. However, the book meets the requirements of both Level 2 and 3 of the City & Guilds 2330 Certificate and the Level 3 2356 NVQ and a mapping grid to the learning outcomes is included.

The new edition is fully in line with the 17th IEE Edition Wiring Regulations. In addition, the new full colur page design will help make learning easier for students of all abilities.


Download Here!

Audio Wiring Guide: How To Wire The Most Popular Audio And Video Connectors


Focal Press | 2008-09-15 | ISBN: 0240520068 | 336 pages | PDF | 15,7 MB

Whether youre a pro or an amateur, a musician or into multimedia, you cant afford to guess about audio wiring. The Audio Wiring Guide is a comprehensive, easy-to-use guide that explains exactly what you need to know. No matter the size of your wiring project or installation, this handy tool provides you with the essential information you need and the techniques to use it. Using The Audio Wiring Guide is like having an expert at your side. By following the clear, step-by-step directions, you can do professional-level work at a fraction of the cost.Every step is clearly explained and photo-illustrated. All the common audio connectors are covered as well as most special-use multimedia connectors. It is the perfect guide to keep by your side in the studio or on the road.
* Covers all the essential wiring techniques, from fixing a guitar plug to wiring an entire recording studio
* Includes essential information on how to organize and lay out your job sequence, how to choose and buy tools, plus tips to avoid common novice errors
* Reduces errors, do-overs, and hazards, saves time and money

Download Here!

Mar 20, 2009

Handbook of Electrical Installation Practice (4th Edition)

Handbook of Electrical Installation Practice covers all key aspects of industrial, commercial and domestic installations and draws on the expertise of a wide range of industrial experts.

Chapters are devoted to topics such as wiring cables, mains and submains cables and distribution in buildings, as well as power supplies, transformers, switchgear, and electricity on construction sites. Standards and codes of practice, as well as safety, are also included.

Since the Third Edition was published, there have been many developments in technology and standards. The revolution in electronic microtechnology has made it possible to introduce more complex technologies in protective equipment and control systems, and these have been addressed in the new edition.

Developments in lighting design continue, and extra-low voltage luminaries for display and feature illumination are now dealt with, as is the important subject of security lighting.

All chapters have been amended to take account of revisions to British and other standards, following the trend to harmonised European and international standards, and they also take account of the latest edition of the Wiring Regulations.

This new edition will provide an invaluable reference for consulting engineers, electrical contractors and factory plant engineers.

Download Here!

Mar 18, 2009

မဟာေဇယ်သိဒၶိ - အဓိဌာန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အန္က်ိန္းေတာ္ကုန္း (အာက်ိပ္ေတာ္ကုန္း) မဟာေဇယ်သိဒၶိ - အဓိဌာန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးရဲ႕ အေမရိကား ခရီးစဥ္မွာ မတ္လ ၁၉ရက္ေန႕၊ ၾကာသပေတးေန႕မွာျဖင္႕ စကၤာပူႏိုင္ငံ Clementi ရပ္မွာ ႐ွိတဲ႕ ဆရာေတာ္ရဲ႕ တကာရင္း ကိုျမတ္လင္းရဲ႕ အိမ္မွာ တစ္ရက္တာ သီတင္းသံုးမွာ ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ေရာက္႐ွိေနၾကတဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တပည္႕၊ တကာမ်ား သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ ႏိုင္ၾကေစဖို႕ နိဗၺာန္ အက်ိဳးေဆာ္လို႕ ႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။

ဆရာေတာ္ တစ္ရက္တာ သီတင္းသံုးမဲ႕ ေနအိမ္လိပ္စာကေတာ႕

Blk 328, #02-198, Clementi Ave 2 (ေကာင္းစံု ျမန္မာ ကုန္စံုဆိုင္ အေပၚထပ္)
ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ရဲ႕ သာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႕ပြားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြ အေၾကာင္း အျပည္႕အစံုကိုေတာ႕ ဒီလိပ္စာမွာ သြားေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။


မဟာေဇယ်သိဒၶိ - အဓိဌာန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေထ႐ုပၸတၱိ

ဆရာေတာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္ရဲေက်းရြာ၌ ဖခမည္းေတာ္ ဦး၀ဲဒိုး၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚစံသာဦးတို႕မွ ၁၃၀၉ ခု၊ ၀ါေခါင္လဆုတ္ (၄) ရက္၊ တနလၤာ (၄-၈-၄၇) ေန႕တြင္ ဖြားျမင္ သန္႕စင္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ၁၃၂၀ ခု၊ သက္ေတာ္ (၁၀)ႏွစ္တြင္ ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ခံယူ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ၁၃၂၈ ခု၊ သက္ေတာ္ (၂၀) ျပည့္တြင္ ရဟန္းေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ပရိယတၲိ စာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ငယ္ – လတ္ – ႀကီး၊ ဓမၼစရိယတန္း ေအာင္ျမင္ေတာ္ မူခ့ဲပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္း ဦးေထာင္ဗိုလ္ လမ္းရွိ ဓည၀တီ ပရိယတၲိ စာသင္တိုက္တို႕တြင္ ပရိယတၲိ စာေပမ်ားကို သင္ၾကား ဆည္းပူးခ့ဲပါသည္။ စာခ်တန္း သုတၱန္၊ ပိဋကတ္၊ ဒီဃနိကာယ္ကို ႏွဳတ္တက္ အာဂုံ ေဆာင္ေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕၀င္ ( သာသနဓဇ သီရိပ၀ရ ဓမၼစရိယ ) အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၱ ခႏၲီ၏ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္ရင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။


ထို႕ေနာက္ စြန္ရဲေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းထိုင္ ေက်ာင္းပိုင္အျဖစ္ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူလ်က္ တပည့္ ရဟန္း ရွင္သာမေဏ၊ က်ား၊မ လူငယ္ (၅၀၀)ခန္႕တို႕အား (၉)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပရိယတၲိ စာေပမ်ားကို ပို႕ခ် ေပးေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ သံဃနာယက အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ တို႕၏ ၾသ၀ါဒကို အၿမဲတမ္း ခံယူေတာ္မူလ်က္ ေတာေတာင္ အသီးသီးတို႕၌ မဟာေဇယ် သိဒိၶ အဓိဌာန္ က်င့္စဥ္ေခၚ ဗုဒၶႏုႆတိဘာ၀နာကို ၁၃၄၁ ခု၊ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္ေန႕မွစ၍ ရာသက္ပန္ သက္သတ္လြတ္ ဆြမ္းဘုန္းေပးလ်က္ စတင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေတာ္ မူလာခ့ဲရာ သက္ေတာ္ (၃၆) ႏွစ္၊ သိကၡာေတာ္ (၁၆) ၀ါတြင္ အဓိဌာန္ ဆရာေတာ္္ ဟူ၍ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေဇာ လာခ့ဲပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ မိမိဇာတိ ရပ္ရြာျဖစ္ေသာ စြန္ရဲေက်းရြာ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အားထုတ္ေနေတာ္မူ ခ့ဲျခင္းျဖင့္ အားရတင္းတိမ္ ေက်နပ္မွဳမရွိဘဲ မင္းျပား က်ိန္းေတာင္၊ ေ၀သာလီ၊ ဦးရာဇ္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပလက္၀၊ ဆံေတာ္ရွင္၊ ဥႆလင္း၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ စေသာ ေနရာ အသီးသီး တို႕သို႕ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၿပီး မိမိ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း အဓိဌာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပည့္ တကာ၊ တကာမတို႕အား တရား ဓမၼ ေဟာေျပာျပသျခင္း စသည့္ သာသနာ့ကိစၥရပ္မ်ားကို ေန႕မအား ညမအား က်င့္ႀကံ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခ့ဲပါသည္။

ဆရာေတာ္သည္ သကၠဋ၊ ျဗဟီၼ စေသာ ေက်ာက္စာမ်ိဳးေပါင္း (၂၀) တို႕ကို သိျမင္ နားလည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မဟာေဇယ်သိဒိၶ အဓိဌာန္က်င့္စဥ္၊ မုနိရာဇာဘုရားပူေဇာ္နည္း၊ ေလာကနာထ၊ ေဒ၀ယကၡပူဇာ၊ ေရဆူဘုရားပူေဇာ္နည္း ႏွင့္ (၂၈) ဆူ စက္္ပရိတ္ေတာ္ စေသာ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ဓမၼဒါနအျဖစ္ ေရးသား ျပဳစုေတာ္မူခ့ဲပါသည္။ ေတာေတာင္ အသီးသီးတို႕၌ တရား အားထုတ္ေတာ္မူ၍ အဓိဌာန္ ေအာင္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေဗာဓိေညာင္ရြက္မ်ားသည္ ေအာင္ပြဲတိုင္း ကန္ေတာ့ထိုးျခင္းကို ထူးဆန္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေပၚေပါက္ ခ့ဲဖူးပါသည္။ ယခုအခါ ဆရာေတာ္သည္ သာသနာ့ေျမအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အံက်ိန္းေတာ္ကုန္း ကန္ေတာ္ငယ္အနီး ၅ ဧကခန္႕ရွိေသာ သာသနာ့ေျမေပၚတြင္ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ေနာင္တစ္ေခတ္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေစမည့္ စတုရန္းေပ (၄၀၀၀၀) ရွိ မဟာေဇယ်သိဒိၶ အဓိဌာန္ သိမ္ေတာ္ႀကီး တစ္ေဆာင္ကို ရခိုင္ဘုရင္ မင္းဗာႀကီး ကိုးကြယ္ တည္ထားေတာ္မူခ့ဲသည့္ ရွစ္ေသာင္းဘုရား ပုထိုးေတာ္ကို အေျခခံ၍ က်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံကာ ပံုစံယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဤမွ် ထုထည္ ႀကီးမားေသာ သိမ္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ မည္သည့္ အတတ္ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ထံမွ အကူအညီ တစ္စံုတစ္ရာ ရယူမွဳမရွိဘဲ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ သာလွ်င္ ညႊန္ၾကား တည္ေဆာက္ေတာ္ မူေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိမ္ေတာ္ႀကီး၏ နံရံမွာ (၅ ေပ) ထုရွိၿပီး အရန္ တိုင္တစ္လံုးစီ ေပၚတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ (၅) ပါးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုတိုင္တြင္ ရဟန္း သံဃာေတာ္ (၉) ပါးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆြမ္းဘုန္း ေပးေတာ္မူျခင္း၊ ပရိတ္ပ႒ာန္း ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ျခင္းစေသာ အမွဳကိစၥတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခ့ဲပါသည္။

ဤသိမ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း ၆၄ မ်ိဳးေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေစတီေတာ္ေပါင္း (၈၀) ဆူ ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ၊္ ရုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း (၆၃၅၄၅၂၂) ဆူတို႕ကို ႒ာပနာသြင္း တည္ထား ကိုးကြယ္လ်က္ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးသာမက ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုး ေအးခ်မ္း သာယာ ပါေစေၾကာင္း မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိ၍ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ေတာ္ မူေနျခင္း့ျဖစ္ပါသည္။ ဤသိမ္ေတာ္ႀကီး အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္ရန္ ခန္႕မွန္းေျခ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႕ ကုန္က်မည္ဟု သတ္မွတ္ လ်ာထားရွိပါသည္။ ဤသိမ္ေတာ္ႀကီး၏ ေခါင္မိုးေပၚတြင္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ အဓြန္႕ရွည္စြာ ၾကည္ညို သဒၶါ ပြားႏိုင္ၾကေစရန္ ေၾကပုထိုးေတာ္ (၉) လံုး တည္ထားပူေဇာ္ရန္ ရည္သန္ထားရွိပါသည္။ ယခုအခါ လုပ္ငန္းအ၀၀၏ (၇၅) ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ် ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖန္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ၀မ္းေဖာ ၀မ္းေရာင္ေရာဂါ မခ်ိမဆန္႕ ခံစားေနရ၍ အဓိဌာန္ေတာ္ကို ရပ္ထားရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ ၁၃၄၄ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း (၁၀) ရက္ေန႕ည (၁၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ မထင္ရွားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေဆးနည္း လာေရာက္ေပး သြားၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါသည္။ ၄င္းေဆးနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ၿပီး စားသံုးသည့္ေန႕မွစ၍ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ လံုး၀ ကင္းစင္ ပေပ်ာက္သြားၿပီး တရား ဓမၼ ဆက္လက္ေဆာက္တည္ အားထုတ္ခြင့္ ရရွိေတာ္မူ ခ့ဲပါသည္။

မဟာ ေဇယ်သိဒိၶ-အဓိဌာန္ ဆရာေတာ္္ ဘုရားသည္ မဟာေဇယ်သိဒိၶ-အဓိဌာန္က်င့္စဥ္ေခၚ ဗုဒၶႏုႆတိ ကမ႒ာန္း၏ ပထမက႑၊ ပထမ အဆင့္ (၉) ရက္ စတင္တည္ေဆာက္၍ (၄) ရက္ ေျမာက္ေန႕ညတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ေရွ႕တည့္တည့္၌ ၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ၀တ္ထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ႏွင့္ အနီ၀တ္ (ေယာဂီ၀တ္) ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ေပါင္း (၂) ဦးတို႕သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရုတ္တရက္ မတ္တပ္ ရပ္လ်က္ ေပၚလာသျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ “ အသင္တို႕သည္ ငါ့ထက္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးက ငါဦးညႊတ္မည္၊ ငါ့ထက္ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္နည္းလွ်င္ ငါ့အား ဦးခ်ၾက” ဟု အမိန္႕ရွိ လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးစလံုး ၿပိဳင္တူ ဦးခ်ကန္ေတာ့ၾကၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြား ၾကေၾကာင္း အမိန္႕ ရွိဖူးပါသည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္ရဲေက်းရြာ၊ ၿပိန္းေတာေခ် ေတာရေက်ာင္း ပဥၥမက႑၊ အဓိဌာန္ေတာ္ (၇၂) ရက္ကာလအတြင္း ေျမြေဟာက္ တစ္ေကာင္သည္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ တစ္ေကာင္ အလား ယဥ္ပါးစြာျဖင့္ အႏၲရယ္တစ္စုံတစ္ရာ မျပဴလုပ္ဘဲ တစ္လခြဲခန္႕ သြားလာ လွဳပ္ရွား ေနထိုင္ ခ့ဲေၾကာင္း၊ ဆ႒မက႑၊ အဓိဌာန္ေတာ္ (၈၁) ရက္ ကာလအတြင္း တစ္လတာမွ် ကာလအတြင္း အိပ္မက္ (၃)ႀကိမ္ တိတိ ဆက္တိုက္လာေပးေနျပန္သျဖင့္ ၁၃၄၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း (၁၂) ရက္ေန႕က တကာတစ္ဦးအားေခၚယူၿပီး တူးခိုင္းရာမွ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၆၀၀) ခန္႕ေလာက္က သြန္း လုပ္ခ့ဲေသာ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္ညို ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူကို တူးေဖၚရရွိ၍ မဟာသုပိနမုနိဟု ဘြဲ႕ေတာ္ ေပးကာ ကိုးကြယ္ထားရွိျခင္း၊ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ ပံုေတာ္ကို အာရံုျပဳလ်က္ လက္၀ါးကိုျဖန္႕၍ ဆရာေတာ္ ဘုရားအား မေနာျဖင့္ ပင့္ဖိတ္ပါက ထင္ထင္ရွားရွား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိုခြင့္ ရၾကျခင္း၊ ၁၉၉၄ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇-ရက္ (၁၃၅၅-ခု၊ ျပာသိုလျပည့္) ေန႕က ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေနအိမ္အသီးသီးမွ ဆြမ္းဘုန္းေပးရန္ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ထား၍ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၿပီး ပရိတ္ တရားေတာ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးရာမွ ပရိတ္ေရ ဆူပြက္ျခင္း၊ ၁၉၉၄-ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႕က ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႕ ၾကြေတာ္မူရာ၌ ၄င္းေန႕တြင္ပင္ တစ္ၾကိမ္၊ ေနာက္တစ္ေန႔ (၃-၂-၉၄) ေန႕တြင္တစ္ၾကိမ္ စသည့္ျဖင့္ (၂) ရက္တာကာလအတြင္း ေလးလတိုင္တိုင္ မိုးမရြာ သြန္းခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မိုးရြာသြန္းျခင္း စေသာ ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား ေပၚေပါက္ ခ့ဲဖူးပါသည္။ ယခုအခါ ဆရာေတာ္သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အံက်ိန္းေတာ္ကုန္း၊ မဟာေဇယ်သိဒိၶ-အဓိဌာန္ သိမ္ေတာ္ႀကီး၌ ကမၼ႒ာန္းတရား ဆက္လက္ အားထုတ္ရင္း တကာ၊တကာမမ်ားအား တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆးကို ဆက္လက္တိုက္ေကြၽးလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား အေနျဖင့္ မိမိသည္ မဟာေဇယ်သိဒိၶက်င့္စဥ္ေခၚ ဗုဒါၶႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္ေနေသာ ပုဂၢိဴလ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကပင္ ကိုယ္စားေတာ္အျဖစ္ သြန္းလုပ္ ေတာ္မူခ့ဲေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ သက္ေတာ္အရွည္ဆံုး ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူလည္း ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ မဟာျမတ္မုနိ ေၾကးဆင္းတု ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူကို မိမိၾကြေရာက္ေတာ္မူရာ ရပ္ေဒသတိုင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ အဓိဌာန္ေတာ္ ၀င္စဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မကြဲမကြာ ဦးထိပ္ထား၍ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္း ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူၿပီး သတၱ၀ါ အနႏၱတို႕အား ေမတၱာတရား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ အပူေဇာ္ ခံယူလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားအား မိမိေရာက္ရွိ ရာေနရာ အရပ္ရပ္မွ မေနာအာရုံျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ႏိုင္ျခင္း၊ ပရိတ္တရားခ်ီးျမွင့္သည့္ အခါတိုင္း ပရိတ္ေရ ဆူပြက္ျခင္း စေသာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယေန႕ထက္တိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ သူျမတ္အား ဖူးေတြ႕ရသူတိုင္း ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ ၾကည္ညိုသဒၶါ ပြားမ်ားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Mar 16, 2009

500 Essential Business Letters

ေမာင္လူေအးတို႕ အင္တာနက္ ေပၚက သူငယ္ခ်င္းေတြ ၾကrားမွာ မသင္ဘဲ တတ္တဲ႕ ပညာေလး တစ္ခု ႐ွိတယ္ဗ်။ ေမာင္လူေအးကေတာ႕ CCP Programming လို႕ ေခၚတယ္။ ခုဖတ္ေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ခင္ဗ်ားလည္း တတ္တယ္ဗ်။ တေလာေလးကေတာင္ ဒီ CCP Programming ပညာ႐ွင္ေတြ ဟိုးေလးတေက်ာ္နဲ႕ ႂကြက္စီ ႂကြက္စီ ၾကားလိုက္ ေသးတယ္။ မသင္ဘဲ တတ္တဲ႕ ပညာ ဘာမ်ားပါလိမ္႕တဲ႕... Cut-Copy-Paste Programming ပါတဲ႕ဗ်ာ။ အင္တာနက္ႀကီး ေပၚလာၿပီးတဲ႕ ေနာက္မွာ လူေတြ အေတာ္ပ်င္းသြားတယ္ ေျပာလို႕ရမယ္။ ဘာကိုမဆို အလြယ္တကူ ရႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ႕ ေနာက္မွာ ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ေတာ႕တာ။

ဆုိေတာ႕ ေမာင္လူေအးတို႕ ေန႕စဥ္အမွ် ေရးသားေနရတဲ႕ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေပးစာမ်ား... ဒါလည္း CCP Programming နဲ႕ ေရးႏိုင္ရင္ ေကာင္းမယ္ ဆိုၿပီး ေတြးတယ္ေလ။ ေတြးတဲ႕ အတိုင္းလည္း ႐ွာျဖစ္တယ္။ ႐ွာေတာ႕ ေတြ႕တယ္။ ေမာင္လူေအးေတာ႕ ႏွံ႔ေအာင္ မဖတ္ရေသးဘူး။ အသံုးတည္႕မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္ဗ်ာ။ ေပးစာေတြကို Microsoft Words ပံုစံနဲ႕ ေရးသားထားတာ ျဖစ္တဲ႕အတြက္ CCP Programming သမားေတြ အတြက္ အံကိုက္ပဲေပါ႕ဗ်ာ။ ေနာ...

Download Here!

Mar 8, 2009

HVAC Equations, Data and Rules of Thumb

HVAC သမား သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အေတာ္ေလး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မဲ႕ စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ပါဗ်ာ။ စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးကို အပိုင္း ၂၀ ခြဲထားၿပီးေတာ႕ ေနာက္ဆက္တြဲက ၇ တြဲနဲ႕ စုစုေပါင္း အခန္း ၂၇ ခန္းပါ၀င္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမယ္ ေမွ်ာ္လင္႕ပါတယ္ဗ်ာ။

စာအုပ္တစ္အုပ္လံုးရဲ႕ Zip ဖိုင္ေလးကို လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ စာအုပ္ပံုေလးကို Click ေခါက္ပါ။ တစ္အုပ္လံုး Zip လုပ္ထားတဲ႕ အတြက္ File Size ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကိုးနတ္႐ွင္နဲ႕ အဆင္ေျပသင္႕ျမတ္မႈ နည္းတဲ႕ အမိျမန္ျပည္က သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ကေတာ႕ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္း ေခါင္းစဉ္ေလးေတြ Click ေခါက္ၿပီး Download လုပ္ယူလို႕ ရပါတယ္ဗ်ာ။
:D


01_ Front Matter
02_ Forward
03_ Table of content
04_ References & Design Manuals
05_ Définitions
06_ Professional Societies and Trade Organisations
07_ Equations
08_ Cooling Load Rules of Thumb
09_ Heating Load Rules of Thumb
10_ Infiltration Rules of Thumb
11_ Ventilation Rules of Thumb
12_ Humidification Rules of Thumb
13_ People _Occupancy Rules of Thumb
14_ Lighting Rules of Thumb
15_ Appliance Equipment Rules of Thumb
16_ Cooling Load Factor
17_ Heating Load Factor
18_ Energy Conservation and Design Conditions
19_ HVAC System Selection Creteria
20_ Air Distribution Systems
21_ Piping System
22_ Central Plant Equipment
23_ Auxiliary Equipments
24_ Equipment Schedules
25_ Equipment Manufacturer
26_ Building Construction Business Fundamentales
27_ Architectural Structural Electrical Information
28_ Coversion Factor
29_ Properties of Air and Water
30_ General Notes
Appendix A Ductwork
Appendix B Hydronic Piping systems
Appendix C Steam Piping Systems
Appendix D Pipe Materials expansion and support
Appendix E Space Requirements
Appendix F Miscellaneous
Appendix G Designer Checklist

Mar 7, 2009

လတ္တေလာ ေမာင္လူေအး

ေမာင္လူေအးလည္း အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္တာလား အ႐ႈပ္ေတြ လုပ္တာလားေတာ႕ မသိဘူးဗ်ာ။ စာေရးဖို႕ ဖက္ကို လွည္႕ကို မလွည္႕ႏိုင္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာရရင္ စ်ာန္မ၀င္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ေပါ႕ဗ်ာ။ စ်ာန္မ၀င္ဘူး ေျပာရင္ ေတာ္ေတာ္ ႀကီးက်ယ္သြား ပါလိမ္႕မယ္။ စ်ာန္က ၀င္ခ်ိန္ကို မရတာပါ။ ေရးခ်င္တဲ႕ စိတ္ေလးျဖစ္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ အေ၀း ေရာက္ေနတဲ႕ အခ်ိန္။

ေမာင္လူေအးတို႕ ခု အလုပ္၀င္ေနရတာ စကၤာပူရဲ႕ နာမည္ႀကီး IR ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ ေနာင္ကို Universal Studio Singapore (USS) ျဖစ္လာမဲ႕ လက္႐ွိ Resorts World Sentosa လို႕ ေခၚတဲ႕ Project။ တကယ္တမ္းက ေမာင္လူေအးတို႕ ကုမၸဏီက ရတာ Resorts World Sentosa ရဲ႕ အပိုင္း တစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ႕ Universal Studio Singapore ျဖစ္လာမဲ႕ အပိုင္းေပါ႕။ ၿပီးသြားရင္ေတာ႕ ေတာ္ေတာ္ဂြတ္မယ္ဗ်ိဳ႕။ ေတာ္ေတာ္ဂြတ္ဆုိ လက္႐ွိ Universal Studio ရဲ႕ Theme Park က USA Orlando မွာ တစ္ခု၊ Hollywood မွာ တစ္ခု၊ Japan မွာက တစ္ခု စုစုေပါင္း ၃ ခု႐ွိထားၿပီးသား။ ခုလက္႐ွိ Universal Studio Singapore က စတုတၳေျမာက္ေပါ႕။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတို႕ သဘာ၀ တြန္းတိုက္လုပ္ၾကရတာ ဓမၼတာ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ခု Project က စကၤာပူရဲ႕ အထင္ကရ၊ ႏိုင္ငံနဲ႕ခ်ီတဲ႕ Project ျဖစ္ေလေတာ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ လုပ္ငန္းၿပီးရက္အတြင္း ၀င္ေအာင္ အင္မတန္မွ တြန္းအားေပး လုပ္ေနတယ္။ ဆိုေတာ႕ လုပ္ငန္း ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား အားလံုးပဲ စိတ္ဖိစီးမႈက အင္မတန္မ်ားပါတယ္။ Integrated Resorts ဆိုတဲ႕ အတိုင္းလည္း တကယ္ကို ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ၿပံဳက်ပ္ညပ္သိပ္ၿပီး ေဆာက္ေနတာပါ။

Project ကို ပထမဆင္႕၊ ဒုတိယဆင္႕၊ တတိယအဆင္႕ ဆိုၿပီး ခြဲျခားေဆာက္ေလေတာ႕ အယင္ ပထမဆင္႕တံုးက ေမာင္လူေအး ေ၀ေလေလ လုပ္လို႕ ရေသးတယ္။ ခုေတာ႕ တကယ္ကို ဘယ္လိုမွ ပတ္ေျပးလို႕ မရေတာ႕တဲ႕ အေနအထား ေရာက္လာေတာ႕ ခုမွပဲ ဒုကၡနဲ႕ လွလွနဲ႕ ေတြ႕တာ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒုကၡနဲ႕ ကိုလူေအးနဲ႕ ေတြ႕တာ ျဖစ္ေနတယ္။

စာမေရးျဖစ္တာကေတာ႕ႏွစ္ေၾကာင္းေၾကာင္႕ဗ်။ အယင္က စာေရးဖို႕ အခ်ိန္ရတယ္ ဆိုတာထက္ စာစီဖို႕ အခ်ိန္ရတယ္ေပါ႕။ စာေရးတယ္ ဆိုတာ ေရးမဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို ေခါင္းထဲ အယင္ စီရေပ ေသးတာကိုးဗ်။ အခုက စားလည္း ဒီစိတ္၊ သြားလည္း ဒီစိတ္၊ အိပ္လည္း ဒီစိတ္ ျဖစ္ေနေလေတာ႕၊ ေခါင္းထဲကို တျခား အေၾကာင္းအရာ မ၀င္ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ။ အယင္ ပန္းလိႈင္မွာ ဆိုခဲဲ႕တဲ႕ “တခါတေလေတာ႕လည္း အေ၀းဆံုးကို ထြက္္ေျပးသြားခ်င္ေပမဲ႕လည္း ကို႕ရဲ႕ စိတ္ေတြ အၿမဲတမ္း မင္းဆီမွာပဲ…” ဆိုသလိုပဲ…ထြက္ကို ေျပးခ်င္တဲ႕ အထိပဲ။ ဒါေပမဲ႕ ဘယ္သူက ခ်ည္ထားလည္း၊ မခ်ည္ထားပါဘူး။ အယင္ ဘ၀က ၀ဋ္ေႂကြးနဲ႕ တူပါတယ္။ Project ေလာက္ ျပႆနာမ်ားတာ Project ပဲ ႐ွိသေလာက္ ေခါင္းမစားရ ေခါင္းမပူရရင္လည္း တယ္မေနႏိုင္ေတာ႕ ဘာျဖစ္မဲ႕ ဘာ… ဘာေတာတိုးတယ္ ဆိုလား…

ေနာက္တစ္ခ်က္က တေလာက ကုမၸဏီက လႊတ္လို႕ BCSS သင္တန္းတက္ေနရတယ္ဗ်။ ၁၇ ရက္ေန႕က်ရင္ စာေမးပြဲ ေျဖရမယ္။ ဘာစာေတြ ၾကည္႕ၿပီးၿပီလည္း ဆိုေတာ႕ ဘာစာမွကို မၾကည္႕ရေသးဘူး။ အခ်ိန္ က်န္ပါေသးတယ္ေလ၊ က်န္ပါေသးတယ္ေလ ဆိုၿပီး ဆြဲတတ္တဲ႕ အက်င္႕က ေပ်ာက္မွာ စိုးလို႕ ထိန္းထားသလား ေအာင္႕ေမ႕ရတယ္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႕ မေပ်ာက္ဘူး။ BCSS ဆိုတဲ႕ သင္တန္းက အယင္က Building Construction Safety Supervisor Course ပါ။ ခုေတာ႕ သူလည္း ေခတ္ကာလ ေ႐ြ႕လ်ားလို႕ အမည္နာမ ေျပာင္းသြားခဲ႕ပါၿပီ။ Building Construction Superiors’ Safety Course ျဖစ္သြားတယ္။ ဘာကြာလည္း ဆိုေတာ႕ ကြာပါတယ္။ အယင္က Safety Supervisor နဲ႕ Management level အခ်ိဳ႕သာ တက္ဖို႕ လိုအပ္ခဲ႕ၿပီး၊ အခု ေျပာင္းသြားတဲ႕ Regulation အရ Site Supervisor ကေန အေပၚ Engineer၊ Project Manager ၊ Project Director ႐ွိ႐ွိသမွ် အကုန္မတက္ မေနရတဲ႕ဗ်ာ။ ေမာင္လူေအးတို႕နဲ႕ တြဲလုပ္ေနတဲ႕ Main Con ကုမၸဏီတစ္ခုက Safety In-charge ကေတာ႕ BCSS မပါရင္ Meeting ကို လာတက္မေနနဲ႕ ဆိုပဲ။ Safety နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး တင္းက်ပ္လိုက္တဲ႕ သေဘာပါ။ ဆိုေတာ႕ အလုပ္မ်ားၿပီး တိုင္ပတ္ေနတာက ေတာ႔ အဓိက ေပါ႕ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ႕ တစ္ဖက္က ၾကည္႕ရင္ ခုလို အခ်ိန္မွာ အလုပ္မ်ားေနတာသည္ မဂၤလာတစ္ပါးလို႕ ေျပာရမလိုပါပဲ။ သူမ်ားေတြ အလုပ္ပါးတဲ႕ အခ်ိန္၊ Retrench မိတဲ႕ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အလုပ္မ်ားေနျခင္းဟာ ေတာ္ေသးတယ္ ဆိုရပါမယ္။ ခုေနမွာ စကၤာပူကို အလုပ္လာ႐ွာမယ္ဆိုရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႕ ဆက္ႏြယ္တဲ႕ အလုပ္မ်ားသည္သာ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္း အ႐ွိဆံုးလို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တေလာေလးက သတင္းတစ္ခု ၾကားတာက စကၤာပူက ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား စီး၀င္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႕ အေနနဲ႕S Pass အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမွင္႕တင္ေတာ႕မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ တျခားေသာ EP, PR စတဲ႕ အဆင္႕အတန္းေတြ႐ွိတဲ႕ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားေတြ ႐ွိေနေသးေပမဲ႕လို႕ အလယ္အလတ္တန္းျဖစ္တဲ႕ S Pass ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဟာ သူတို႕ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕အလမ္း ေ၀စုကို အေတာ္ေလး သက္ေရာက္မႈ ေပးႏိုင္တဲ႕ ပမာဏ ျဖစ္ေနတာက S Pass ကို မ်က္စိက်ေစတဲ႕ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။

ဆိုေတာ႕ လက္႐ွိ S Pass နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ႕ အမ်ားစုေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႕ ထပ္မံလာေရာက္ၾကမဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ သတိ ျပဳစရာေလးပါ။ ခု ေလာေလာဆယ္ေတာ႕ အ႐ႈပ္ေတြ လုပ္ရင္း အလုပ္ေတြ ႐ႈပ္ေနတဲ႕ ေမာင္လူေအး ႀကိဳးစားၿပီး ပို႕စ္တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါဦးမယ္ ဆိုတဲ႕ အေၾကာင္း ေလး ေျပာရင္း လာလည္ဖတ္႐ႈၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုး အစစ အရာရာ အဆင္ေျပ ၾကပါေစလို႕ပဲ ဆုေတာင္းရင္း…

BAY OF HUNTERS