MGLUAYE'S PAGES

PROJECT MANAGEMENT BASIC

Bookmark and Share

Nov 10, 2008

Project တစ္ခု ကိုင္တြယ္ေတာ႕မယ္ဆိုရင္ ႀကီးႀကီး ေသးေသး၊ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ အခ်က္နဲ႕ တကယ္လုပ္ရမဲ႕ အခ်က္ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား နဲ႕ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတဲ႕ ထည္႕သြင္း တြက္ခ်က္ရမဲ႕ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္ ေတြကို နားလည္ သေဘာ ေပါက္ထားဖို႕ လိုတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ႕ Project Management ဆိုတာေတြ ထဲမွာ Project အဖြဲ႕ရဲ႕ ႐ုန္းကန္ လႈပ္႐ွားရတာေတြ၊ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြ၊ အားနည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပတာ အင္မတန္ နည္းပါးပါတယ္။ စာေရးသူ Herbert Lovelace ကေတာ႕ ဒီ အျဖစ္အပ်က္ကို ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္မွာ ညစ္ေပေနသမွ် စားသံုးသူေတြကို ျပတဲ႕ခါ သန္႕႐ွင္းသပ္ရပ္ လွပေနတတ္တဲ႕ မီးဖိုေဆာင္နဲ႕ တူတယ္လို႕ ဆုိစမွတ္ ျပဳပါတယ္။

Project ကို ဘယ္လို စီမံ ခန္႕ခြဲရမယ္ဆိုတာကို စာအုပ္ႀကီး အတိုင္းပဲ နားလည္ထားမယ္ ဆိုရင္ကို ဘယ္သူ႕အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ္႕မယ္။ ဒါေပမဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ႕ Project Manager တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ Project မွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတဲ႕ လူ အမ်ားအျပားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အဓိကက်တဲ႕ အခက္အခဲ ျပႆနာေတြ၊ Project ေအာင္ျမင္ ထေျမာက္တယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ခင္မွာ ႐ွင္းလင္း ေဖာ္ေဆာင္ရမဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ သေဘာေပါက္ထားဖို႕ လိုပါတယ္။ ကၽြန္မ အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျပာရရင္ Project Management ဆိုတာသည္ အယင္က လုပ္ခဲ႕တဲ႕ Project ေတြကေန ရခဲ႕တဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ႕ အေျခအေနနဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္သြားရျခင္းလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ Project တစ္ခု သတ္မွတ္ထားတဲ႕ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ အေထာက္အကူျပဳေစမဲ႕ ျပန္႕ေျပာႂကြယ္၀တဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြလည္း ႐ွိေနပါတယ္။


၁ ။ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

Project တစ္ခု မစတင္မီမွာ အခက္အခဲ၊ Project ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စတာေတြ တိတိပပ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ Project ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို စာ႐ြက္နဲ႕ ခ်ေရးၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သူ အားလံုး ဖတ္႐ႈနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ထားျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းပါပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ႕ စည္းေ၀းပြဲ အခမ္းအနားမွာ Project ရည္မွန္းခ်က္ အေပၚမွာ အဖြဲ႕သား အားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က Project ပိိုင္႐ွင္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အားလံုးကို Project ကာလ တေလွ်ာက္လံုး ေဖာ္ထုတ္ ျပသဖို႕ လိုတဲ႕ အခ်ိန္တိုင္းမွာ အေထာက္အကူ ျပဳေနမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ႕ Project အဖြဲ႕တြင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ႕ အရင္းအျမစ္၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား နဲ႕ ဦးစားေပး အစီအစဥ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားမႈေတြကို ေျဖ႐ွင္းရာမွာလည္း အေထာက္အပံ႕ ျဖစ္ေစပါတယ္။


၂ ။ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း။

ဘာေတြ လုပ္ရမယ္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတြကို အစီအစဥ္ခ်တာပါပဲ။ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အစီအစဥ္ခ်တဲ႕ ေနရာမွာ သိပ္မခက္ခဲေပမဲ႕လို႕ Project အဖြဲ႕သား အားလံုး သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိေစမဲ႕ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာေတာ႕ အေတာ္အတန္ ပိုမို ခက္ခဲ ပါလိမ္႕မယ္။ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းရဲ႕ တစိတ္တေဒသ အေနနဲ႕ ဘယ္သူက ဘာေတြ ၿပီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတာရယ္ သူရဲ႕ ဒီပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ႕ အခန္းက႑က ဘာ ဆိုတာရယ္ကို စာ႐ြက္ေပၚမွာ ေရးခ် လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါလို႕ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ လူေတြ အေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုမွာ သူ႕ရဲ႕ အခန္းက႑က ဘာဆိုတာကို တိတိပပ သိထား နားလည္ထားရင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႕ ပိုမို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ႕႐ွိတတ္တယ္။ ကၽြန္မတို႕ လုပ္ငန္းထဲမွာေတာ႕ ကန္ထ႐ိုက္နဲ႕ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္တဲ႕ ကိစၥေတြမွာ Project အတြင္း ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ထည္႕သြင္း ေရးဆြဲထားတဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရမဲ႕ အခန္းက႑ သေဘာတူညီခ်က္ စာတမ္းကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒီစာတမ္းကို သံုးျခင္းေၾကာင္႕ Project အဆံုးမသတ္ခင္မွာ Project တြင္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ၿပီးေျမာက္ရမဲ႕ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးဆြဲႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သတိထားရမဲ႕ တစ္ခ်က္ကေတာ႕ သင္ဟာ စနစ္တစ္ခု ထည္႕သြင္း အသံုးခ်ဖို႕ ရည္႐ြယ္ခဲ႕လို႕ အကယ္၍ အဲဒီစနစ္ကို သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ႐ွင္းမျပႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီစနစ္ကို မသံုးတာ ေကာင္းတယ္။


၃ ။ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း

အစဥ္သျဖင္႕ ႐ႈပ္ေထြးတတ္တယ္ ဆိုတာ သတိရပါ။ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ျခင္းကို ႐ိုး႐ွင္းႏိုင္သမွ် ႐ိုး႐ွင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ အကယ္၍ မေအာင္ျမင္ခဲ႕ရင္ မူလအတိုင္း ျပန္႐ွိေနေစေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာခ် လုပ္ေဆာင္ပါ။ မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႕လာရတဲ႕ ရလဒ္ေတြအေပၚ သင္ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းသလဲ ဆိုတဲ႕ ကိစၥက ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ က်႐ံႈးမႈကို ႏွစ္ခုစလံုး ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ မေရမရာ တာမ်ိဳး၊ အေျဖ မထြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေစၿပီး Project အဖြဲ႕ကို အခ်ိန္ပို လုပ္ေဆာင္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳးနဲ႕ Project အဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပားေအာင္ မလုပ္မိပါေစနဲ႕။ အဖြဲ႕သား အားလံုး သတင္းအခ်က္အလက္ မျပတ္ေစဖုိ႕နဲ႕ Project အတြက္ တာ၀န္႐ွိေနတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ ၿပီးေျမာက္မႈကို အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစမဲ႕ မေမွ်ာ္လင္႕ထားတဲ႕ ကိစၥေတြ ျဖစ္လာခဲ႕ရင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖို႕လည္း မတံု႕ေႏွးေစဖို႕ လိုပါတယ္။


၄ ။ ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္း

ဒါက တန္ဖိုး အ႐ွိဆံုးကိရိယာ တစ္ခုပဲ။ Project တစ္ခုၿပီးသြားတဲ႕ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဘယ္ေနရာေလးကို ဘယ္လိုေလး လုပ္လိုက္ရမွာ၊ အဲလိုေလး ေျပာင္းလုပ္လိုက္ရင္ ေကာင္းမွာ ဆိုတာမ်ိဳးေတြြ တပံုတပင္ သိရတတ္ပါတယ္။ Project ကာလ အတြင္းမွာ အဲဒီ ကိစၥေတြကို မွတ္တမ္း အေနနဲ႕ စုေဆာင္း ထည္႕သြင္းထားရင္ ပိုၿပီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ္႕မယ္။ ဒီမွတ္စုေလးကို Project ၿပီးဆံုးသြားတဲ႕ ေနာက္မွာ ဘယ္ကိစၥရပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လို အဆင္႕ျမွင္႕တင္ဖို႕ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ေစဖို႕ အသံုး ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ Project အၿပီးမွာ ျပဳလုပ္တဲ႕ တံု႕ျပန္မႈ ေပးႏိုင္မွာ ေသခ်ာတဲ႕ အဖြဲ႕သား အားလံုး တက္ေရာက္တဲ႕ Project အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူ အားလံုးဆီက တန္ဖိုး႐ွိတဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရႏိုင္ပါတယ္။


ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း

Project Manager ေတြဟာ စနစ္ ပံုစံက်တဲ႕ နည္း ဥပေဒမ်ားကို သင္ယူ ေလ႕လာထားရပါမယ္။ ေ႐ွ႕က လုပ္ေဆာင္ဖူးတဲ႕ သူမ်ား အျခား အေတြ႕အႀကံဳ ရင္႕က်က္တဲ႕ Project Manager မ်ားထံမွ အကူအညီေတြ ရယူၿပီး လက္ေတြ႕ အသံုးခ် ရပါမယ္။ အရွင္းဆံုး ေျပာရရင္ ကိုယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ Project Management နဲ႕ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း အတြက္ အကၽြမ္းတ၀င္ ႐ွိလာေစမဲ႕ တျခား နည္းလမ္း မရွိပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ႕ Project တစ္ခု ျဖစ္ေစဖို႕ အသံုးျပဳတဲ႕ စတင္တဲ႕ အခ်ိန္မွာ သံုးတဲ႕ နည္းဥပေဒသ (ဒါမွမဟုတ္) စံ နမူနာမ်ားက လြဲရင္ ေခၽြးထြက္တဲ႕ ပင္ပန္းမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕နဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈနဲ႕ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြက အစားထိုးမရတဲ႕ အရင္းအႏွီးေတြပဲ။ အထက္က အခ်က္ေလးခ်က္ကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ႕ သင္ႀကံဳ ရႏိုင္တဲ႕ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ အေရအတြက္ ပမာဏကို ေလ်ာ႕က်ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။

စာေရးသူ မီ႐ွဲလ္ (Michele Webb)သည္ ကိုယ္ပိုင္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အင္တာနက္ စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင္႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္ၿပီးေတာ႕ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နီဗားဒါးျပည္နယ္ လပ္စ္ေဗးဂတ္စ္မွာ သူမရဲ႕ ေခြး၂ေကာင္နဲ႕ ေနထိုင္ပါတယ္။ မီ႐ွဲလ္ကို ဆက္သြယ္ဖို႕ အီးေမးလ္လိပ္စာက news@ebooksnstuff.com ျဖစ္ၿပီး သူ႕အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာက www.ebooksnstuff.com ျဖစ္ပါတယ္။

Original Version

Related Posts


For Furthur Reading...

ဒီပုိ႕စ္ရဲ႕ Comment မွာ ကိုေအာင္က ဒီလို ေရးသြားပါတယ္။

"ေဟ့လူ။ Project Management ကို စိတ္၀င္စားရင္ O'REILLY က ထုတ္တဲ့ Head First PMP စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္။ 4shared.com မွာ pdf download လုပ္လို႔ရတယ္။ PM အေၾကာင္းရွင္းတာ အလြန္လြယ္ၿပီး အလြန္ထိမိတယ္။ ..... "

အဲဒီအတြက္ ေမာင္လူေအး သြားေရာက္ ေမႊေႏွာက္ၿပီး သကာလ Download လုပ္၊ လိုအပ္သူမ်ား လြယ္လင္႕တကူ ကူးယူႏိုင္ေစဖို႕... Hosting တစ္ခုမွာ ျပန္တင္ၿပီး ျပန္ေ၀မွ် လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ... ေအာက္က ပံုေလးကို ကလစ္လုပ္ၿပီး Download လုပ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း...

ေ၀မွ်ေပးတဲ႕ ကိုေအာင္ ကိုလည္း ေက်းဇူးပါဗ်ာ...


11 Comments:

khin oo may said...

ုkom: ေသခ်ာေရးထားတာဘဲ။ :P

ksanchaung said...

ေဟ့လူ။ Project Management ကို စိတ္၀င္စားရင္ O'REILLY က ထုတ္တဲ့ Head First PMP စာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္။ 4shared.com မွာ pdf download လုပ္လို႔ရတယ္။ PM အေၾကာင္းရွင္းတာ အလြန္လြယ္ၿပီး အလြန္ထိမိတယ္။

Shwe Bo Thar Lay said...

i like your blog interface. How can i try for drop down? I want to know that.

Anonymous said...

I've been browsing online more than three hours these days, yet I by no means discovered any attention-

grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the web can be much more useful than ever before.

Here is my blog: http://lochcarrongarage.com

Anonymous said...

You are a very intelligent individual!

Feel free to visit my homepage; biharfoundation.in

Anonymous said...

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that.
And he

actually bought me lunch because I found it for him smile Thus
let me rephrase that:

Thanks for lunch!

my web page - Www.Szakibazis.com

Anonymous said...

My brother suggested I might like this blog. He was totally right.

This post

actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Also visit my web site; canfriends.com

Anonymous said...

I want to express thanks to

this writer just for rescuing me from this type of

scenario. Just after scouting through the online world and
coming across

views which are not beneficial, I figured my life was

well over. Living without the presence of

approaches to the difficulties you've fixed all through the blog post is a crucial case, and the ones that could have negatively

affected my entire career if I had not discovered your site. That natural talent and kindness in controlling every aspect was excellent. I'm not sure what I would've done if I hadn't
come across such a solution like this. I'm able to at

this time look forward to my future. Thanks a lot so

much for your high quality and

result oriented guide. I will not hesitate to propose your web sites to any individual who would like tips

on this matter.

my site: http://Www.Joboloco.com/profile/perrylww

Anonymous said...

advertising

My webpage ... ourauthors.com

Anonymous said...

naturally like your web-site but you have to

check the spelling on several of your posts. A number of them
are rife with

spelling issues and I to find it very troublesome to inform the
reality then again I will certainly come

again again.

Here is my website - http://Tajblog.com

Anonymous said...

It’s actually a great and helpful piece of info. I am glad
that you shared this helpful info with us.
Please stay

us up to date like this. Thank you for sharing.


Feel free to visit my blog post - trains from orihuela to madrid

Post a Comment

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

 

Database