MGLUAYE'S PAGES

ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ကားမ်ား လာေတာ႕မည္လား။

Bookmark and Share

Jul 2, 2008

ေလာင္စာဆဲလ္မ်ားျဖင္႕ သန္႕စင္ေသာ(သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ႏြမ္းမႈ မရွိေသာ) ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ႕မည္

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ကားေတြ သံုးစြဲတဲ႕ ေလာင္စာဆီ ေနရာမွာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္က ဘယ္လိုမ်ိဳး အစား ထုိးႏိုင္ ပါသလဲ။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ကို ဒီလို နည္းနဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တယ္။ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္း ႏိုင္ပါ႕မလား ဆိုတဲ႕ အျငင္းပြားမႈေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနဦးမယ္ ထင္တယ္။

တစ္ခ်ိန္လံုး တက်ည္က်ည္ ျဖစ္ေနၾကတဲ႕ ညစ္ညမ္းမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈ အတြက္ အဓိက လက္သည္ တရားခံ ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာေတြကို အစား ထိုးႏိုင္မဲ႕ ျခြင္းခ်က္မဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ႀကီး ျဖစ္ပါ႕မလား ဆိုတဲ႕ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကေတာ႕ ထြက္မလာ ေသးပါဘူး။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ မ်ားျပားမႈ နဲ႕ ျပန္လည္ ျဖည္႕သြင္းေရး ကြန္ယက္ မရွိေသးမႈဆိုတဲ႕ ၂ ခ်က္က ပမာဏ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေလာင္စာဆဲသံုး ယဥ္ေတြကို လူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕လက္ခံ သံုးစြဲလာႏိုင္ေစေရးမွာ အဓိက အဟန္႕အတား အျဖစ္ ရွိေနဆဲပါ။

ေလာင္စာ ဆဲလ္သံုး ယဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင္႕မားေနမႈကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ဆိုတဲ႕ အခ်က္က ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ား အဓိကထား ေျပာၾကတဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက ေလာင္စာဆဲလ္သံုး ယဥ္မ်ား လမ္းေပၚခ်ေမာင္း ျပႏိုင္ ေနစဥ္မွာ တုိယိုတာနဲ႕ ဟြန္ဒါကလည္း ဂ်ပန္နဲ႕ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွာ လူထုကို ငွားရမ္း သံုးစြဲေစခဲ႕တယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ႕ အစီးေရ နည္းေန ေသးတာက တစ္ေၾကာင္း၊ သံုးရတဲ႕ နည္းပညာ အဆင္႕ျမင္႕တာက တစ္ေၾကာင္းနဲ႕ ဒီကုမၸဏီ ၂ ခုဟာ ကုန္က်မႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သန္းစီ အထိ သံုးစြဲခဲ႕ရတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းႏႈံးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႕ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႕ မွန္းထားတဲ႕ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္ ဆုိရင္ေတာ႕ တစ္စီးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းအထိ ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္ဖို႕ တိုယုိတာက ရည္မွန္း ထားတယ္။ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာရဲ႕ ဟိုမွာဘက္ကမ္းက ဂ်င္နရယ္ေမာ္တာကေတာ႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ စြမ္းအင္သံုး ယဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ မွာ ေရာင္းခ်ဖို႕ လ်ာထားတယ္။

ေနာက္ ျပႆနာတစ္ခုက ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ျပန္ျဖည္႕ဖို႕ ေနရာ မရွိတာ။ ၀ယ္သူမရွိေသးတာရယ္၊ ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ မီးေရးထင္းေရး စတာေတြ စတာေတြေၾကာင္႕ အဓိက ေရနံ ကုမၸဏီ ေတြက လက္ရွိ သူတို႕ရဲ႕ ဓာတ္ေငြ႕ဆိုင္ေတြမွာ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေလွာင္ကန္ေတြ မတပ္ဆင္ခ်င္ ၾကဘူး။

သူတို႕ရဲ႕ အျမတ္အစြန္း ေကာင္းတဲ႕ ဓာတ္ဆီ ေရာင္းခ်မႈ အေပၚမွာ သံုးစြဲသူ စိတ္၀င္စားမႈ ရေအာင္ အၿမဲ ႀကိဳးစားေနတာ ကေတာ႕ ထင္ရွား လွပါတယ္။ ပိုၿပီး ျဖစ္သင္႕တဲ႕ အေျခအေနက ကယ္လီဖိုးနီးယားလုိမ်ိဳး ျဖစ္သင္႕ပါတယ္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေလာင္စာဆဲလ္ နည္းပညာ ပိုမို ၿဖိဳ႕ၿဖိဳးေစေရး အျခား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ အစိုးရနဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ား သမဂၢတို႕ပါတဲ႕ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္တဲ႕ ကယ္လီဖိုးနီးယား ေလာင္စာဆဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕က ထူေထာင္တဲ႕ ကြန္ယက္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနနဲ႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕သီးသန္႕ဆိုင္ ၃၈ ဆိုင္ေပၚေပါက္လာခဲ႕တယ္။

ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ သံုးစြဲၿပီး ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာအသံုး ေလွ်ာ႕ခ်ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြကေတာ႕ အမ်ားႀကီးပါ။ ကၽြန္ဳပ္တို႕ရဲ႕ အိမ္မ်ား ပူေစ၊ ေအးေစဖို႕ အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ ေလာင္စာဆီ စတာေတြကို မီးရိႈ႕သံုးစြဲမႈ၊ ယဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္မႈ အစရွိသည္တို႕ဟာ ရာသီဥတု ပူေႏြးလာျခင္းစတဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားနဲ႕ ေလထုတြင္း အမံႈအမႊား ပါ၀င္မႈ ျမင္႕တက္ လာေစျခင္းစတဲ႕ ေဒသတြင္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚမႈမွာ သိသိ သာသာကို ပါ၀င္ ေနတာမို႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚမွာ ထိခိုက္မႈ ပမာဏ ႀကီးမားပါတယ္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေလာင္စာဆဲလ္သံုး ယဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္းရဲ႕ ေဘးထြက္ပစၥည္း ကေတာ႕ ေအာက္စီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ ေရတစ္စက္စက္ က်ေစျခင္း ေလာက္ပါပဲ။ ဒီေဘးထြက္ပစၥည္း ၂ ခုလံုးဟာ လူရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ ဘာမွ ထိခိုက္မႈ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ႕ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စူမွာ ရႏိုင္တဲ႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕ရဲ႕ ၉၅ ရာႏံႈးဟာ ရုပ္ၾကြင္း ေလာင္စာက ထုတ္ယူျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာနဲ႕ ေမာင္းႏွင္တဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုး ဓာတ္ခြဲျခင္း စတာေတြက ျဖစ္ေနေတာ႕ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ႕က်ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) အမွန္တကယ္ (ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ဓာတ္ေငြ႕) ထုတ္လႊတ္မႈ ကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ရဲ႔လားဆိုတာ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ အကယ္စင္စစ္လံုး၀ သန္႕စင္ေသာ (သဘာ၀ကို ထိခိုက္မႈမရွိေသာ) ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ထုတ္ယူႏိုင္ေစေရး အမွန္ျဖစ္တည္လာဖို႕ အိမ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေပၚေစဖို႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ထုတ္ယူေရး နည္းစဥ္အတြက္ သံုးစြဲမဲ႕ စြမ္းအင္ကို ေနစြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္ နဲ႕ အျခား ျပန္လည္ ျဖည္႕တင္းႏိုင္တဲ႕ စြမ္းအင္ေတြ သံုးမွသာ တကယ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္။

Stamford တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြက ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ထုတ္ရာ နည္းလမ္း ၃ သြယ္ ျဖစ္တဲ႕ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ ေလအားလွ်ပ္စစ္သံုး ေရကို လွ်ပ္စစ္နည္းနဲ႕ ဓာတ္ခြဲျခင္း စတဲ႕ နည္း ေတြကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တံုးက ေလ႕လာခဲ႕ၾကတယ္။ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေလာင္စာဆဲလ္သံုး ေမာ္ေတာ္ကား ေမာင္းႏွင္ျဖင္းျဖင္႕ ဓာတ္ဆီ၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၂ မ်ိဳးသံုးကားေတြ သံုးစြဲျခင္းထက္ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ႕ၾကတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကေန ထုတ္ယူတဲ႕ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ကေတာ႕ ညစ္ညမ္းဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈမွာ အေတာ္အတန္ ေလ်ာ႕က်ေစၿပီး ေလအား လွ်ပ္စစ္နဲ႕သာ ထုတ္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ႕ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ပါလိမ္႕မယ္။

Source : http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/hydrogen-fuel-cells-460608

14 Comments:

Republic said...

ခုလိုေရးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ..
ဗဟုသုတ ရပါတယ္ ၊၊ အားေပးလ်က္ပါ ကိုလူေအး...

Anonymous said...

There are some fascinating time limits in this article however I don’t know if I
see all of them middle to heart. There

is some validity but I'll take maintain opinion until I look into it

further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as effectively

Stop by my website: http://groovaz.com/blog/view/140593/menorca-real-estate-prices-set-for-a-price-crash

Anonymous said...

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it
helped

me out much. I hope to give something back
and aid others like you helped me.

my blog post - Sexualitystudies.net

Anonymous said...

Thanks a lot for giving everyone a very splendid chance to read critical
reviews from this site. It can be so lovely and full of a good time for me and
my office

colleagues to search your blog at a minimum 3 times a

week to learn the newest secrets you have got.
And indeed,

I'm so actually

astounded with all the good pointers you give. Some 2 facts on this page are easily the most efficient we have all had.

Review my blog :: www.cafulcurasc.com.ar

Anonymous said...

You could definitely see your skills in the work you write.
The world hopes for

more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
Always follow

your heart.

My blog post: http://beta.lifeprofit.com/groups/profile/79868/how-do-you-contact-police-in-spain-and-which-of-the-three-police-forces-deals-with-what-problem

Anonymous said...

It’s really a cool and useful piece of information.
I’m glad that you

shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.
Thanks for

sharing.

My web blog - spec.uz

Anonymous said...

I’ll immediately clutch your rss as I

can't find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do

you have any? Kindly let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

Feel free to visit my blog :: olo.ru

Dongdong Weng said...

20156.16dongdong
jordan 11s
fitflop footwear
ray ban uk
jordan 9
replica watches
jordan 6
true religion jeans
louis vuitton handbags
louis vuitton handbags
louis vuitton
jordan 4s
mont blanc
chanel handbags
coach outlet online
coach outlet
concords 11
tory burch outlet
michael kors handbags
marc jacobs
coach outlet store online
hollister co
toms shoes
cheap jerseys
louis vuitton
michael kors outlet
hogan shoes
insanity workout
air max uk
tory burch outlet online
chanel bags outlet
hollister kids
burberry outlet online
mont blanc pens
michael kors uk
michael kors outlet
kate spade outlet

chenlina said...

chenlina20160328
louis vuitton bags
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ed hardy outlet
nike blazers shoes
ray ban sunglasses
basketball shoes
concords 11
ugg sale
designer handbags
coach factory outlet
ray bans
mcm handbags
louis vuitton handbags
beats solo
canada goose outlet store
michael kors outlet
air jordans
ray ban sunglasses
ugg boots outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet onlne
ralph lauren outlet
ray bans
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
uggs boots
air jordan 8
coach outlet online
ugg boots
kobe 10
insanity workout
canada goose jackets
ray ban sunglasses
canada gooses outlet
kate spade outlet
coach factory outlet online
coach outlet
beats by dr dre
as

Qinan Chen said...

jimmy choo shoes
adidas nmd r1
canada goose
levis jeans
coach outlet online
polo outlet
puma shoes
polo ralph lauren uk
christian louboutin
hugo boss outlet
yeezy boost 350
louis vuitton factory outlet
air max 2016
polo ralph lauren
nike huarache trainers
adidas supercolor
cartier love bracelet
gucci borse
coach outlet
burberry outlet
bottega veneta outlet
nike free run
jordan shoes
louis vuitton outlet
ralph lauren outlet
cheap nhl jerseys
yeezy boost 350
true religion
toms
nike air max
coach factory outlet
ray bans
michael kors outlet
reebok uk
coach outlet store online
zhenwei20160726

eric yao said...

Coach Outlet ED Hardy Outlet Coach Outlet Store Online Kate Spade Outlet Cheap Jordans Coach Purses Coach Outlet Kate Spade Outlet Toms Outlet Louis Vuitton

dong dong23 said...

asics gel
tommy hilfiger
michael kors
cheap nfl jerseys
stuart weitzman
soccer jerseys
france world cup jersey
mizuno
mont blanc
fivefingers
2018.4.20linying

cara menggugurkan hamil said...

just information we only provide information for those who need it
A. obat telat datang bulan
B. posisi berhubungan agar cepat hamil
C. makanan dan minuman agar cepat hamil
D. panduan agar cepat hamil
E. cara agar cepat hamil
F. cara agar cepat hamil setelah selesai haid
G. cara alami untuk segera mendapat kehamilan

yanmaneee said...

jordan shoes
christian louboutin shoes
nike air max 2017
off white shoes
goyard bags
michael kors outlet
mbt shoes
michael jordan shoes
michael kors handbags
nike sneakers for women

Post a Comment

Your comment encouraged Mgluaye to write new posts in blog. It will be appreciated to write something about the post you have read...

Thank you

 

Database